CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO RONDO

Pomagamy osobom bezdomnym i potrzebującym

Od 2015 r. prowadzimy Dom -Schronisko dla osób bezdomnych i potrzebujących.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przekaż swój 1% na działalność naszego Schroniska.

PRZEKAŻ 1%

O NAS

…. wspólne marzenia.

Chcieliśmy przestać gadać i zacząć działać. Dużo było haseł dotyczących „Rozwoju osobistego” i osiągania marzeń typu ” Marzenia się nie spełniają – marzenia się spełnia – wystarczy chcieć” Zaczęliśmy przypatrywać się czy faktycznie ten modny „rozwój osobisty” – realizowanie celów, spełnianie marzeń, odkrywanie i wypełnianie swojego powołania jest dla każdego. Bardzo szybko na naszej drodze pojawiły się osoby bezdomne i uświadomiliśmy sobie, że dopóki nie zostaną zabezpieczony PODSTAWOWE potrzeby tych osób takie jak ( jedzenie, spanie, bezpieczeństwo, poczucie przynależności, szacunek, itd) to nie ma w ogóle szansy na jakikolwiek rozwój. Ponieważ nie było wtedy takiego miejsca gdzie osoba potrzebująca otrzymała by kompleksowe wsparcie to postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. W czerwcu 2015 udzieliliśmy schronienia pierwszemu mieszkańcowi a po rejestracji Fundacji w KRS w grudniu 2015r otworzyliśmy noclegownie z możliwością całodobowego pobytu. Po dwóch latach funkcjonowania staliśmy się Schroniskiem dla osób bezdomnych i w trudnej sytuacji życiowej działającym zgodnie z wymogami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

NASZA MISJA

Misją Fundacji RONDO jest budowanie wspólnoty z osobami w kryzysie bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska oraz innych programów wsparcia w przywracaniu im godności. Wierzymy, że kompleksowa, mądra, oparta na wierze w Boga służba drugiemu człowiekowi jest najlepszym sposobem na poprawę jakości jego życia oraz społeczności lokalnej.

DLACZEGO OSOBY BEZDOMNE?

 • Bo to one same nas znalazły
 • Bo to często niechciana i “niewidziana” grupa społeczna
 • Bo to ważny i kosztowny problem społeczny
 • Bo to ukryty potencjał ludzki
W Polsce jest ponad 30 330 osoby bezdomne, z czego 83,6% stanowili mężczyźni (25 369 osób), natomiast 16,4% kobiety (4 961 osób). W województwie lubuskim liczba osób bezdomnych wyniosła w 2019 r. 812 osób, z czego najwięcej w Zielonej Górze 204 osób oraz w Gorzowie 162 osoby. Konflikt rodzinny był najczęściej podawanym źródłem kryzysu bezdomności przez osoby badane – 32,2%, zaraz po nim wskazywano uzależnienie – niespełna 28%. W dalszej kolejności znalazły się: eksmisja, wymeldowanie – 26,3%, które podczas poprzedniego badania uznawane były za główną przyczynę bezdomności, a następnie rozpad związku – 18,4%. (dane z ogólnopolskiej akcji liczenia osób bezdomnych przeprowadzonej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 br. Akcja koordynowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%

„DO SZCZĘŚCIA BRAKUJE IM TYLKO I AŻ DOMU…”

Przekaż swój 1% na nasze schronisko i podaruj naszym podopiecznym prawdziwy dom! Dla Ciebie to może niewielki gest, dla nich szansa na lepsze życie.

KRS 0000588470
Numer konta 04 1140 2004 0000 3102 7746 2631

RONDO SCHRONISKO

Od 2015 r. prowadzimy w Zielonej Górze Dom – Schronisko dla osób bezdomnych i w trudnej sytuacji życiowej. Pomagamy:

 • osobom w kryzysie, bezdomnym, uzależnionym, które straciły mieszkanie, przebywały na dworcach, ogródkach działkowych lub w innych pomieszczeniach niemieszkalnych i chcą zmienić swoje życie;
 • poprzez rozmowę, udzielanie schronienia, zapewnienie artykułów spożywczych do samodzielnego przygotowywania posiłków, wsparcie rzeczowe;
 • poprzez pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pracę socjalną w załatwieniu ważnych spraw życiowych oraz w opracowaniu i realizowaniu planu wychodzenia z bezdomności;
 • dając ludziom drugą szansę i stwarzając warunki do skutecznej samopomocy.

Schronisko prowadzone jest dla 20 osób zgodnie z wymogami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Plany związane ze Schroniskiem

W pierwszym kwartale 2020 Fundacja planuje uruchomienie pierwszego w Zielonej Górze mieszkania wspomaganego dla osób w kryzysie bezdomności. Mieszkanie będzie przeznaczone dla osób, które w ramach indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności przeszły terapię uzależnień, odbyły szkolenia zawodowe oraz znalazły i utrzymały legalną pracę.

Komu pomagamy?

Swoją pomoc kierujemy do osób, które z różnych przyczyn znalazły się w sytuacji kryzysowej, są bezdomne, uzależnione, straciły mieszkanie, przebywały na dworcach, ogródkach działkowych lub w innych pomieszczeniach niemieszkalnych i chcą zmienić swoje życie. Mieszkańcy Schroniska to:

 • osoby bezdomne w wieku od 18 do 72 lat,
 • osoby uzależnione po zakładach odwykowo – leczniczych,
 • osoby po zakładach karnych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • osoby po pobytach w szpitalach, a oczekujące na miejsce w domach pomocy społecznej,

Jak pomagamy?

Dając ludziom drugą szansę i stwarzając warunki do skutecznej samopomocy poprzez kompleksowe wsparcie: Dając ludziom drugą szansę i stwarzając warunki do skutecznej samopomocy poprzez kompleksowe wsparcie:

 • materialne: całodobowe schronienie, artykuły spożywcze do samodzielnego przygotowywania posiłków,
 • rzeczowe: ubrania, kosmetyki, lekarstwa
 • specjalistyczne: psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, prawnik, ksiądz,
 • po pierwsze wierzymy, że IM się UDA,
 • po drugie dajemy sobie i mieszkańcom czas na dobrą diagnozę (miesiąc),
 • po trzecie wspólnie opracowujemy i realizujemy Indywidulany Plan Wychodzenia z Bezdomności,
 • po czwarte superwizujemy swoją pracę, aby pomagać jeszcze lepiej…
 • współpracując z OPS, ośrodkami odwykowymi, noclegownią, Caritasem, DPS, itp.
 • w okresie od XII 2015 do II 2018 roku ze wsparcia Noclegowni skorzystało 163 osób.
 • od lutego 2018 r. do dziś ze wsparcia Schroniska skorzystało 33 osoby z czego usamodzielniło się 8 osób.
 • Aktualnie na 15 osób przebywających w Schronisku: 6 pracuje, 2 są chore i oczekują na miejsce w DPS, 2 oczekują na operację.

UDZIEL WSPARCIA

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM ZACZNIJ Z NAMI POMAGAĆ! Twoja pomoc ma ogromne znaczenie, dlatego zachęcamy do wsparcia naszych działań po przez:

 • Przekazywanie darów na rzecz schroniska w szczególności: pościel, ręczniki, koce, kołdry, itp.
 • Zostanie wolontariuszem, spędzanie z nami czasu i pomaganie w naszych bieżących działaniach
 • Wpłatę darowizny na konto Schroniska z dopiskiem: “na działalność Schroniska” lub „na mieszkanie wspomagane”

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Wychodzimy z założenia, że każda forma pomocy naszej Fundacji jest nieoceniona. Wspólnie zadbajmy o lepsze jutro dla mieszkańców Schroniska Rondo poprzez:

 • pracę indywidualną i grupową z mieszkańcami
 • pracę na zasobach
 • pracę w zespole, ale i współpracę z instytucjami
 • zgodę, że możemy czegoś nie wiedzieć
 • nasze wartości … które pozwalają wierzyć, że się uda