Ważna jest dla nas nauka przez doświadczenie, dlatego jedne z warsztatów w tym miesiącu zostały zorganizowane w mieszkaniu treningowym. Wizyty w tych mieszkaniach są bardzo istotnym elementem zmiany postrzegania kolejnego kroku po opuszczeniu Domu RONDO. Niby już osobno, ale dalej jesteśmy razem, utrzymujemy więź, wspieramy się, wspólnie świętujemy i czerpiemy z doświadczenia. Otwarcie rozmawiamy o trudnościach i pułapkach samodzielnego zamieszkania, o kosztach i odpowiedzialności, ale także o zaletach, w tym upragnionych: bezpieczeństwie, prywatności i niezależności.

Takie spotkania uruchamiają w mieszkańcach Domu RONDO pragnienie dążenia do tego celu. Celu, którym jest swój własny kąt, a wszystkie zebrane wcześniej informacje od osób z mieszkań treningowych dają wiedzę, poczucie wiary również we własne możliwości oraz rozwiewają wątpliwości i obawy. Natomiast na kolejnym warsztacie omawialiśmy ścieżkę dojścia do obranego celu jakim jest własne mieszkanie, biorąc pod uwagę zagrożenia i przeszkody oraz szukając wspólnie rozwiązań i wskazówek wyjścia z kryzysów.

Zebrany materiał omówiliśmy na panelu eksperckim. To wielkie szczęście móc korzystać z wiedzy i doświadczenia osób, które nie tylko teoretycznie pochylają się nad problemem bezdomności ale dotykają go bezpośrednio przez pracę i kontakt z osobami w kryzysie, są pionierami wielu rozwiązań systemowych, swoją determinacją wpływają na wprowadzanie istotnych zmian na poziomie ustaw i rozporządzeń, ale przede wszystkim kierują się najwyższymi wartościami godności człowieka oraz jego prawa o samostanowieniu i dostępności do mieszkania.