Ważna jest dla nas nauka przez doświadczenie, dlatego jedne z warsztatów w tym miesiącu zostały zorganizowane w mieszkaniu treningowym. Wizyty w tych mieszkaniach są bardzo istotnym elementem zmiany postrzegania kolejnego kroku po opuszczeniu Domu RONDO. Niby już osobno, ale dalej jesteśmy razem, utrzymujemy więź, wspieramy się, wspólnie świętujemy i czerpiemy z doświadczenia. Otwarcie rozmawiamy o trudnościach i pułapkach samodzielnego zamieszkania, o kosztach i odpowiedzialności, ale także o zaletach, w tym upragnionych: bezpieczeństwie, prywatności i niezależności. Takie spotkania uruchamiają w mieszkańcach Domu RONDO pragnienie dążenia do tego celu. Celu, którym jest swój własny kąt, a wszystkie zebrane wcześniej informacje od osób z mieszkań treningowych dają wiedzę, poczucie wiary również we własne możliwości oraz rozwiewają wątpliwości i obawy.

Natomiast na kolejnym warsztacie omawialiśmy ścieżkę dojścia do obranego celu jakim jest własne mieszkanie, biorąc pod uwagę zagrożenia i przeszkody oraz szukając wspólnie rozwiązań i wskazówek wyjścia z kryzysów. Zebrany materiał omówiliśmy na panelu eksperckim. To wielkie szczęście móc korzystać z wiedzy i doświadczenia osób, które nie tylko teoretycznie pochylają się nad problemem bezdomności ale dotykają go bezpośrednio przez pracę i kontakt z osobami w kryzysie, są pionierami wielu rozwiązań systemowych, swoją determinacją wpływają na wprowadzanie istotnych zmian na poziomie ustaw i rozporządzeń, ale przede wszystkim kierują się najwyższymi wartościami godności człowieka oraz jego prawa o samostanowieniu i dostępności do mieszkania.

To wielkie szczęście móc korzystać z wiedzy i doświadczenia osób, które nie tylko teoretycznie pochylają się nad problemem bezdomności ale dotykają go bezpośrednio przez pracę i kontakt z osobami w kryzysie, są pionierami wielu rozwiązań systemowych, swoją determinacją wpływają na  wprowadzanie istotnych zmian na poziomie ustaw i rozporządzeń, ale przede wszystkim kierują się najwyższymi wartościami godności człowieka oraz jego prawa o samostanowieniu i dostępności do mieszkania.

Przedstawiamy Wam kilka zdjęć z 2go panelu ekspertów, który odbył się przy zaangażowaniu także naszych 'ekspertów przez doświadczenie’ tj. Janka – jednego z pierwszych mieszkańców w domu RONDO, którego możecie pamiętać z kampanii 1%, Krzysztofa, który przeszedł ścieżkę w schronisku i wraz z żoną mieszkają samodzielnie i są w programie asystenckim oraz Pawła, który jest mieszkańcem naszego domu ale na pewnej drodze ku samodzielności.

W trakcie realizacji projektu KROKI DO DOMU – udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności jednym z najistotniejszych zadań jakie sobie postawiliśmy jest poddać krytyce obecne metody i narzędzia pracy, dlatego cenne były dla nas wszelkie uwagi, komentarze oraz wyciągnięte wnioski.

Warto też wspomnieć o zajęciach z j, angielskiego, które odbywają się raz w tygodniu. Kadra dzięki nim podszkala swoje umiejętności przed zagraniczną wizytą studyjną.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.