Kroki do domu

Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności

O PROJEKCIE

Projekt „Kroki do domu. Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności” jest realizowany przez Fundację RONDO na terenie województwa lubuskiego. Jego zakres obejmuje poszerzenie zakresu usług wsparcia świadczonych przez Schronisko o formy zdeinstytucjonalizowane, podniesienie kompetencji kadry oraz opracowanie długofalowego programu działań na rzecz aktywnego wychodzenia z bezdomności i trwałej samodzielności.

Prawo do mieszkania, poczucia bezpieczeństwa w nim i godnego życia, uznajemy za istotne prawo człowieka. Obecnie prawo to jest realizowane w mocno ograniczonym zakresie. Najbardziej dotkliwie doświadczają tego osoby w kryzysie bezdomności. To grupa wykluczona społecznie, postrzegana stereotypowo, marginalizowana, a przez instytucje traktowana przedmiotowo i prawie niewidzialna.
Konieczne jest stworzenie warunków realizacji ich prawa do mieszkania i przezwyciężenie bezdomności poprzez rozwój nowych, wysokiej jakości usług świadczonych osobom w kryzysie bezdomności, dlatego tak ważny dla realizacji projektu jest udział mieszkańców Schroniska oraz mieszkańców mieszkań treningowych w jego współtworzeniu.

Działania

Pierwszym etapem projektu będzie analiza istniejących w Schronisku narzędzi, metod pracy, a także potrzeb kadry i mieszkańców. Będzie ona obejmowała techniki jakościowe i ilościowe. Jej wyniki posłużą do opracowania zestawu standardów i metod dla wysokiej jakości usług świadczonych w nurcie DI. Będą one stanowiły najważniejszy element „Długofalowego Programu Kroki do Domu”. Nad analizą materiałów pochylać się będzie powołana grupa ekspertów, w skład której wejdą specjaliści z Polski oraz z Finlandii.

Drugi etap to organizacja wizyt studyjnych krajowych oraz zagranicznej, jako niezbędny element pozyskania wiedzy i doświadczenia z Finlandii, w zakresie budowania systemu wsparcia i przełożenia go na standardy i metody pracy opisane w Długofalowym Programie Kroki do Domu.

Trzeci etap to poznanie nowoczesnych rozwiązań związanych z mieszkalnictwem dedykowanym osobom w kryzysie bezdomności.

Etap czwarty to wdrożenie cyklu szkoleń podnoszącego kompetencje i umiejętności kadry Fundacji połączone z doradztwem.

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO
ul. Malczewskiego 27
65-001 Zielona Góra

Specjalista ds. Wdrożenia Programu
Małgorzata Jaskulska
tel. 6000 44 246
email: m.jaskulska.rondo@gmail.com

Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko w Radio Zachód

Prawo do mieszkania, poczucia bezpieczeństwa w nim i godnego życia, uznajemy za istotne prawo człowieka. Obecnie prawo to jest realizowane w mocno ograniczonym zakresie. Najbardziej dotkliwie doświadczają tego osoby w kryzysie bezdomności. To grupa wykluczona społecznie, postrzegana stereotypowo, marginalizowana i prawie niewidzialna.

Aby nastąpiła zmiana konieczne jest stworzenie warunków realizacji ich prawa do mieszkania i przezwyciężenie bezdomności poprzez rozwój nowych, wysokiej jakości usług świadczonych osobom w kryzysie bezdomności, dlatego tak ważny i dla nas i dla projektu jest udział mieszkańców Schroniska i mieszkańców mieszkań treningowych w jego współtworzeniu…

Dla przypomnienia założeń i celów projektu zapraszamy do wysłuchania audycji, w której koordynator projektu Małgorzata Jaskulska oraz kierownik Schroniska Wioleta Choroś opowiadają o realizacji projektu “Kroki do domu. Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności”, w ramach którego zaplanowane jest poszerzenie zakresu usług wsparcia świadczonego przez Schronisko, podniesienie kompetencji kadry oraz opracowanie długofalowego programu działań na rzecz aktywnego wychodzenia z bezdomności i trwałej samodzielności.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Maj 2022

Maj 2022

W naszych działaniach inspirujemy się polityką społeczną i mieszkaniową Finlandii, która jest europejskim liderem w liczbie oferowanych miejsc w mieszkaniach dla osób w kryzysie bezdomności oraz praktycznie w 100% wyeliminowała bezdomność uliczną. Dzięki dobremu...

Kwiecień 2022

Kwiecień 2022

Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności. Tak dokładnie brzmi nasz cel. Taki jest kierunek naszych działań. Tak w przyszłości będzie wyglądać nasza praca... W praktyce powielimy to co robimy dotychczas, poprawimy i rozbudujemy ale najistotniejsze dla nas jest...

Marzec 2022

Marzec 2022

Skuteczność zmiany to przede wszystkim determinacja naszych mieszkańców, ale nie możemy zapominać o równie zaangażowanej kadrze. Od kilku lat jesteśmy w ciągłym procesie krytykowania, poprawiania, ulepszania i wprowadzania nowych rozwiązań i zmian aby lepiej i z...

Luty 2022

Luty 2022

Ważna jest dla nas nauka przez doświadczenie, dlatego jedne z warsztatów w tym miesiącu zostały zorganizowane w mieszkaniu treningowym. Wizyty w tych mieszkaniach są bardzo istotnym elementem zmiany postrzegania kolejnego kroku po opuszczeniu Domu RONDO. Niby już...

Styczeń 2022

Styczeń 2022

W realizacji naszego projektu najważniejsza jest praca metodą empowerment z ekspertami przez doświadczenie czyli byłymi i obecnymi mieszkańcami naszego domu oraz mieszkań treningowych. Jest to dla nas niezwykle istotne by to oni o sobie samo stanowili, wyrażali opinie...

Grudzień 2021

Grudzień 2021

W grudniu wiele się działo w naszym projekcie ,,KROKI DO DOMU - udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności". Jesteśmy dopiero na początku drogi do zmiany, ale najważniejsze, że są w tym procesie z nami osoby w kryzysie. Szczególnie ważne jest dla nas znać ich...

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG