Kroki do domu

Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności

O PROJEKCIE

Projekt „Kroki do domu. Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności” jest realizowany przez Fundację RONDO na terenie województwa lubuskiego. Jego zakres obejmuje poszerzenie zakresu usług wsparcia świadczonych przez Schronisko o formy zdeinstytucjonalizowane, podniesienie kompetencji kadry oraz opracowanie długofalowego programu działań na rzecz aktywnego wychodzenia z bezdomności i trwałej samodzielności.

Prawo do mieszkania, poczucia bezpieczeństwa w nim i godnego życia, uznajemy za istotne prawo człowieka. Obecnie prawo to jest realizowane w mocno ograniczonym zakresie. Najbardziej dotkliwie doświadczają tego osoby w kryzysie bezdomności. To grupa wykluczona społecznie, postrzegana stereotypowo, marginalizowana, a przez instytucje traktowana przedmiotowo i prawie niewidzialna.
Konieczne jest stworzenie warunków realizacji ich prawa do mieszkania i przezwyciężenie bezdomności poprzez rozwój nowych, wysokiej jakości usług świadczonych osobom w kryzysie bezdomności, dlatego tak ważny dla realizacji projektu jest udział mieszkańców Schroniska oraz mieszkańców mieszkań treningowych w jego współtworzeniu.

Działania

Pierwszym etapem projektu będzie analiza istniejących w Schronisku narzędzi, metod pracy, a także potrzeb kadry i mieszkańców. Będzie ona obejmowała techniki jakościowe i ilościowe. Jej wyniki posłużą do opracowania zestawu standardów i metod dla wysokiej jakości usług świadczonych w nurcie DI. Będą one stanowiły najważniejszy element „Długofalowego Programu Kroki do Domu”. Nad analizą materiałów pochylać się będzie powołana grupa ekspertów, w skład której wejdą specjaliści z Polski oraz z Finlandii.

Drugi etap to organizacja wizyt studyjnych krajowych oraz zagranicznej, jako niezbędny element pozyskania wiedzy i doświadczenia z Finlandii, w zakresie budowania systemu wsparcia i przełożenia go na standardy i metody pracy opisane w Długofalowym Programie Kroki do Domu.

Trzeci etap to poznanie nowoczesnych rozwiązań związanych z mieszkalnictwem dedykowanym osobom w kryzysie bezdomności.

Etap czwarty to wdrożenie cyklu szkoleń podnoszącego kompetencje i umiejętności kadry Fundacji połączone z doradztwem.

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO
ul. Malczewskiego 27
65-001 Zielona Góra

Specjalista ds. Wdrożenia Programu
Małgorzata Jaskulska
tel. 6000 44 246
email: m.jaskulska.rondo@gmail.com

Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko w Radio Zachód

Prawo do mieszkania, poczucia bezpieczeństwa w nim i godnego życia, uznajemy za istotne prawo człowieka. Obecnie prawo to jest realizowane w mocno ograniczonym zakresie. Najbardziej dotkliwie doświadczają tego osoby w kryzysie bezdomności. To grupa wykluczona społecznie, postrzegana stereotypowo, marginalizowana i prawie niewidzialna.

Aby nastąpiła zmiana konieczne jest stworzenie warunków realizacji ich prawa do mieszkania i przezwyciężenie bezdomności poprzez rozwój nowych, wysokiej jakości usług świadczonych osobom w kryzysie bezdomności, dlatego tak ważny i dla nas i dla projektu jest udział mieszkańców Schroniska i mieszkańców mieszkań treningowych w jego współtworzeniu…

Dla przypomnienia założeń i celów projektu zapraszamy do wysłuchania audycji, w której koordynator projektu Małgorzata Jaskulska oraz kierownik Schroniska Wioleta Choroś opowiadają o realizacji projektu „Kroki do domu. Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności”, w ramach którego zaplanowane jest poszerzenie zakresu usług wsparcia świadczonego przez Schronisko, podniesienie kompetencji kadry oraz opracowanie długofalowego programu działań na rzecz aktywnego wychodzenia z bezdomności i trwałej samodzielności.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Grudzień 2021

Grudzień 2021

W grudniu wiele się działo w naszym projekcie ,,KROKI DO DOMU - udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności". Jesteśmy dopiero na początku drogi do zmiany, ale najważniejsze, że są w tym procesie z nami osoby w kryzysie. Szczególnie ważne jest dla nas znać ich...

Styczeń 2022

Styczeń 2022

W realizacji naszego projektu najważniejsza jest praca metodą empowerment z ekspertami przez doświadczenie czyli byłymi i obecnymi mieszkańcami naszego domu oraz mieszkań treningowych. Jest to dla nas niezwykle istotne by to oni o sobie samo stanowili, wyrażali opinie...

Luty 2022

Luty 2022

Ważna jest dla nas nauka przez doświadczenie, dlatego jedne z warsztatów w tym miesiącu zostały zorganizowane w mieszkaniu treningowym. Wizyty w tych mieszkaniach są bardzo istotnym elementem zmiany postrzegania kolejnego kroku po opuszczeniu Domu RONDO. Niby już...

Marzec 2022

Marzec 2022

Skuteczność zmiany to przede wszystkim determinacja naszych mieszkańców, ale nie możemy zapominać o równie zaangażowanej kadrze. Od kilku lat jesteśmy w ciągłym procesie krytykowania, poprawiania, ulepszania i wprowadzania nowych rozwiązań i zmian aby lepiej i z...

Kwiecień 2022

Kwiecień 2022

Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności. Tak dokładnie brzmi nasz cel. Taki jest kierunek naszych działań. Tak w przyszłości będzie wyglądać nasza praca... W praktyce powielimy to co robimy dotychczas, poprawimy i rozbudujemy ale najistotniejsze dla nas jest...

Maj 2022

Maj 2022

W naszych działaniach inspirujemy się polityką społeczną i mieszkaniową Finlandii, która jest europejskim liderem w liczbie oferowanych miejsc w mieszkaniach dla osób w kryzysie bezdomności oraz praktycznie w 100% wyeliminowała bezdomność uliczną. Dzięki dobremu...

Czerwiec 2022

Czerwiec 2022

Podczas warsztatów mieszkańcy w tym miesiącu rozpracowywali usługi: reintegracja społeczna i aktywizacja zawodowa. Na nie mają oni największy wpływ ponieważ sami je tworzą… Reintegracja społeczna to budowanie wspólnoty, przełamywanie stereotypów, wychodzenie ze strefy...

Lipiec 2022

Lipiec 2022

Rozpoczęcie wakacji i wolniejsze tempo życia pozwoliło w tym miesiącu na większą integrację. Okres urlopowy ale także możliwość urlopowań mieszkańców dały wszystkim małe poczucie wytchnienia i odpoczynku po kilku miesiącach ciężkiej pracy… Warsztat jaki został...

Sierpień 2022

Sierpień 2022

Chcąc szczególnie pokazać usługi w praktyce podczas 2 sierpniowych warsztatów mieszkańcy schroniska i mieszkań treningowych pracowali nad imprezą sąsiedzką pn. „Dzień Sąsiada”. Ich zadaniem było zaplanowanie wszystkich działań niezbędnych do jej przeprowadzenia....

Wrzesień 2022

Wrzesień 2022

Pierwszy warsztat podzielony był na 2 części w pierwszej kolejności miał na celu wypisanie wszelkich znanych uczestnikom form wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności. Od pomocy instytucjonalnej przez tą, którą świadczą organizacje pozarządowe do inicjatyw oddolnych....

Październik 2022

Październik 2022

Po przetrawieniu zebranych informacji i po kilku miesiącach ciężkiej pracy jakby dla wszystkich stało się jasne czemu służą spotkania i zmiana, którą szykuje kadra schroniska.

Wizyta studyjna do Finlandii

Wizyta studyjna do Finlandii

Finlandia, a szczególnie Helsinki, uznaliśmy za najlepsze miejsce do poznawania dobrych praktyk z zakresu polityki społecznej i mieszkalnictwa społecznego ze względu na sukcesy jakie w tym zakresie odnosi Finlandia. Najważniejszym z naszego punktu widzenia argumentem...

Listopad 2022

Listopad 2022

Listopadowe warsztaty przeprowadzane są w miesiącu 7. rocznicy urodzin Fundacji RONDO. Zapytano mieszkańców jak chcieliby aby wyglądała gala. Co powinno się podczas niej dziać oraz co chcieliby zaprezentować zaproszonym gościom. Poddano do dyskusji formę i przebieg...

Grudzień 2022

Grudzień 2022

Grudzień to szczególny miesiąc w naszej pracy. Towarzyszą mu najczęściej bardzo niskie temperatury, obchodzimy święta Bożego Narodzenia, organizujemy Wigilię Uliczną 24. Grudnia i zmagamy się z poczuciem osamotnienia naszych mieszkańców. Każdy marzy o tym by ten...

Styczeń 2023

Styczeń 2023

Dopiero co zaczął się 2023 rok a już pierwszy intensywny miesiąc za nami. Najważniejszym wydarzeniem bez wątpienia była trzydniowa wizyta studyjna do Gdańska i Nowe, gdzie kadra, mieszkańcy schroniska i mieszkań treningowych oraz zaproszeni goście przyglądali się...

Luty 2023

Luty 2023

Warsztaty z mieszkańcami, praca z ekspertką z Warszawy Karoliną Cyran-Juraszek nad rozwojem i strategią Fundacji na kolejne lata, lekcje języka angielskiego, spotkania w mieszkaniach treningowych... Generalnie duuuużo pracy ale i dużo radości 🙂 Proces w którym się...

Kwiecień 2023

Kwiecień 2023

Fundacja RONDO w październiku 2021r. rozpoczęła realizację innowacyjnego projektu pn."Kroki do Domu. Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności". Jest on realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię,...

Maj 2023

Maj 2023

Co dobrego może przynieść kryzys? A to, że po nim następuje zmiana... Czyż nie ma dla osób w kryzysie bezdomności lepszej zmiany jak przeprowadzić się z placówki do mieszkania...? Póki co treningowego, ale wierzymy, że w niedalekiej przyszłości i do własnych,...

Czerwiec 2023

Czerwiec 2023

Aż trudno nam uwierzyć, że zbliża się koniec projektu... Ostatnie półtora roku to czas budowania partnerstwa pomiędzy kadrą, mieszkańcami, ekspertami z regionu, Polski i Europy. To czas żmudnej pracy i tysięcy godzin poświęconych na rozwój organizacji, samorozwój i...

Konferencja WSPÓLNY CEL – DOM

Konferencja WSPÓLNY CEL – DOM

Konferencja jest podsumowaniem projektu "Kroki do Domu. Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności". Projekt realizowany przez ostatnie półtora roku miał na celu zapewnienie osobom w kryzysie bezdomności warunków do godnego i samodzielnego życia, dzięki...

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.