Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności. Tak dokładnie brzmi nasz cel. Taki jest kierunek naszych działań. Tak w przyszłości będzie wyglądać nasza praca…

W praktyce powielimy to co robimy dotychczas, poprawimy i rozbudujemy ale najistotniejsze dla nas jest to by działo się w mieszkaniach a nie w placówce…

Warsztaty z mieszkańcami, z których podczas pierwszego wzbudziliśmy dyskusję o mieszkaniach treningowych. Padały pytania o zasady przyjęcia, regulamin, sytuacje kryzysowe i jak na nie reagować. Ważnym było wydobycie jak najwięcej wyobrażeń mieszkańców o tym miejscu. W podsumowaniu zgodziliśmy się, że wizja mieszkańców wcale  nie odbiega od tego jak to wygląda w rzeczywistości.

Dlatego drugi warsztat odbył się na mieszkaniu treningowym, podczas którego rozmawialiśmy z mieszkańcami, którzy od prawie 2 lat są w programie asystentury. Pochylaliśmy się nad tym jak sobie radzą, ale także w jakich przestrzeniach polegają na Fundacji i jaka jest w ich odczuciu rola asystenta i w czym im pomaga.

Kwiecień to znów bardzo wymagający miesiąc od naszej kadry…

Dwa dwudniowe zjazdy z warsztatu motywującego podczas, których pogłębiałyśmy wiedzę i dużo ćwiczyłyśmy. Pięć spotkań pracy nad dialogiem motywującym za nami. Każde z innym trenerem, każde wnosi nowe informacje i wiedzę, warsztat i zadania domowe. Niesamowicie to dla części z nas trudne doświadczenie… Często nam – ludziom wydaje się, że mamy dla innych gotowe rozwiązania, które w naszej ocenie są dla nich najlepsze… Problem w tym, że najczęściej jedynie się nam wydaje a one wcale nie są najlepsze… Duch dialogu to podążanie za drugim człowiekiem, który jest sam dla siebie najlepszym ekspertem… Praca nad samym sobą aby własne ALE zachować dla siebie wymaga dużo samodyscypliny ale przede wszystkim uczy szacunku dla doświadczenia i samodecyzyjności drugiej osoby…

Spotkania robocze i praca nad usługami to kolejny ważny przystanek w naszym procesie zmiany. Usługi, które będziemy realizować muszą być jasno sprecyzowane, dlatego nad niezbaczaniem z właściwych torów naszej pracy czuwa między innymi ekspertka Karolina Cyran-Juraszek, która współpracuje z nami od lat, zna naszych mieszkańców oraz ich potrzeby, pomaga rzeczowo i konkretnie podejść do każdego wątku i wyłuskuje to co najcenniejsze…

Kontynuujemy także cotygodniowe lekcje języka angielskiego. Presja czasu przed wizytą w Finlandii motywuje do odrabiania prac domowych i samodzielnego sięgania po słówka w wolnym czasie, jednak prowadząca nasze zajęcia Dorota Bazun ma niesamowity dar nauczania nawet tych najbardziej opornych 😊

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.