Fundacja RONDO w październiku 2021r. rozpoczęła realizację innowacyjnego projektu pn.”Kroki do Domu. Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności”. Jest on realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Praca nad nowym modelem wymaga dużo zaangażowania i wysiłku. W osiągnięciu celu zdecydowanie pomaga współpraca między kadrą a mieszkańcami schroniska i mieszkań treningowych…

W kwietniu odbyły się 3 warsztaty. W pierwszym uczestniczyli mieszkańcy schroniska i mieszkań treningowych, a podczas niego omówiono za pomocą prezentacji multimedialnej zarys wypracowanych wspólnie rodzajów mieszkań. Następnie podczas pracy w grupach mieszkańcy dopasowywali do nich usługi oraz częstotliwość ich stosowania do poszczególnych mieszkań. Dwa kolejne zostały zorganizowane osobno dla mieszkańców schroniska a następnie mieszkań treningowych. Podczas nich przyglądaliśmy się regulaminowi mieszkań treningowych. Podczas 3 rund mieszkańcy odpowiadali na następujące pytania:

  1. z czym mi się kojarzy mieszkanie treningowe?
  2. Jak wygląda mieszkanie treningowe?
  3. Jakie zasady powinny panować w mieszkaniu treningowym?

W trakcie odpowiedzi wywiązywała się dyskusja i wymiana poglądów. Mieszkańcy wzajemnie przekonywali się do swoich racji. W konsekwencji udało się wyłonić wspólnie wypracowane punkty możliwe do wpisania w regulamin.

Zdecydowanie wydarzeniem tego miesiąca był panel ekspercki podsumowujący cały proces a wypracowane efekty poddaliśmy ocenie zaproszonym gościom. Za wystąpienia dziękujemy Cezary Miżejewski, Piotr Olech, Małgorzata Jaskulska, natomiast za krótkie podsumowanie Karolina Cyran-Juraszek. Przedstawicielom Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , MOPS Zielona Góra, departamentu EFS, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności , Habitat for Humanity Poland dziękujemy za przybycie i udział w dyskusji. Jednak szczególne ukłony ślemy w stronę mieszkańców mieszkań treningowych, którzy byli z nami i podzielili się swoimi świadectwami i spostrzeżeniami. Pomału dochodzimy do końca tworzenia naszego nowego (mamy nadzieję lepszego) modelu pracy…

Uczestniczyliśmy także w dniach 21-22.04. w spotkaniu Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności, gdzie omówiona została zmiana w ustawie dot. deinstytucjonalizacji i rodzajów mieszkań, co jest dla nas bardzo istotne…