Rozpoczęcie wakacji i wolniejsze tempo życia pozwoliło w tym miesiącu na większą integrację. Okres urlopowy ale także możliwość urlopowań mieszkańców dały wszystkim małe poczucie wytchnienia i odpoczynku po kilku miesiącach ciężkiej pracy…

Warsztat jaki został przeprowadzony dotyczył metody Najpierw Mieszkanie, która jest dość kontrowersyjna, jak się okazało także wśród osób w kryzysie bezdomności. Czasami ciężko sobie wyobrazić będąc w trudnej sytuacji, że może nas spotkać coś dobrego, nieoczekiwanego… Pozwoliliśmy sobie podczas tego spotkania zwizualizować sytuację, w której otrzymujemy klucze do naszego domu. Omawialiśmy poszczególne etapy od wzięcia kluczy w rękę, przez dojście do mieszkania w wybranej przez siebie lokalizacji, wyglądu jego wnętrza i zamieszkiwania przez kilka miesięcy, po odczucia, które temu wszystkiemu towarzyszyły. Było wiele emocji: strach, radość, niedowierzanie, wdzięczność…

Dzięki temu mogliśmy spróbować zrozumieć działanie tej metody i dostrzec jak może odmienić czyjś los… Choć zdania co do przyznawania mieszkań były podzielone to ostatecznie zgodziliśmy się, że jest to prawo każdego człowieka i wiele osób nie trwało by tak długo w kryzysie gdyby ich dostępność była większa. Podczas tego spotkania starano się przekazać wszelkie informacje, które zdobyła kadra podczas szkolenia z Piotrem Olechem w zeszłym miesiącu. Dyskusja zaprowadziła nas do wniosków, że potrzeba wielu różnych rozwiązań problemu bezdomności i każda osoba potrzebuje innej ścieżki wsparcia.

Kadra w tym czasie szkoliła swoje umiejętności z dialogu motywującego, nagrywając swoje rozmowy i poddając analizie przed wrześniową superwizją.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.