Listopadowe warsztaty przeprowadzane są w miesiącu 7. rocznicy urodzin Fundacji RONDO. Zapytano mieszkańców jak chcieliby aby wyglądała gala. Co powinno się podczas niej dziać oraz co chcieliby zaprezentować zaproszonym gościom. Poddano do dyskusji formę i przebieg spotkania. W wyniku rozmowy podjęto kluczowe decyzje, wyłoniono spośród mieszkańców przedstawicieli do świadectw, które uznano za szczególnie ważne, bowiem miały pokazać „drogę do domu”.

Kadra natomiast spotkała się z ekspertem metody Najpierw Mieszkanie Piotrem Olechem i po raz kolejny rozprawiała nad jej aspektami i możliwością wdrożenia w Zielonej Górze oraz w dalszym ciągu uczymy się angielskiego 😊

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.