W naszych działaniach inspirujemy się polityką społeczną i mieszkaniową Finlandii, która jest europejskim liderem w liczbie oferowanych miejsc w mieszkaniach dla osób w kryzysie bezdomności oraz praktycznie w 100% wyeliminowała bezdomność uliczną. Dzięki dobremu zarządzaniu wolnymi lokalami osoby w kryzysie bezdomności są w nich osadzane a schroniska czy noclegownie pełnią jedynie funkcję interwencyjną przed kolejnym etapem. Dzięki współpracy z fińską organizacją Y-Säätiö / Y-Foundation, jeszcze w tym roku, grupą specjalistów wyjedziemy na wizytę studyjną by uczyć się jak wygląda ich wielosektorowa współpraca i jak wprowadzać konkretne rozwiązania w życie, dlatego też ucieszyło nas zaproszenie na szkolenie prowadzone przez przedstawicieli fińskiej organizacji, które odbyło się 5go maja w Krakowie.

Pracowaliśmy także w tym miesiącu podczas warsztatów z mieszkańcami nad oceną wypracowanych w kwietniu usług oraz przekładaliśmy to na ich opis i dostosowywaliśmy do potrzeb osób w kryzysie bezdomności podczas spotkań całej kadry.