W naszych działaniach inspirujemy się polityką społeczną i mieszkaniową Finlandii, która jest europejskim liderem w liczbie oferowanych miejsc w mieszkaniach dla osób w kryzysie bezdomności oraz praktycznie w 100% wyeliminowała bezdomność uliczną. Dzięki dobremu zarządzaniu wolnymi lokalami osoby w kryzysie bezdomności są w nich osadzane a schroniska czy noclegownie pełnią jedynie funkcję interwencyjną przed kolejnym etapem. Dzięki współpracy z fińską organizacją Y-Säätiö / Y-Foundation, w tym roku, grupą specjalistów wyjedziemy na wizytę studyjną by uczyć się jak wygląda ich wielosektorowa współpraca i jak wprowadzać konkretne rozwiązania w życie, dlatego też ucieszyło nas zaproszenie na szkolenie prowadzone przez przedstawicieli fińskiej organizacji, które odbyło się 5go maja w Krakowie. Zebranymi informacjami dzieliliśmy się podczas warsztatów z mieszkańcami oraz kadrą podczas spotkania roboczego.

Pracowaliśmy także w tym miesiącu podczas warsztatów z mieszkańcami schroniska i mieszkań treningowych  nad oceną wypracowanych w kwietniu usług, zapytaliśmy ich które są dla nich ważne, jak powinny być nazwane i w jakiej formie przenieść je na mieszkania. Opisaliśmy je wspólnie i mówiliśmy o ich skuteczności. Pierwsze warsztaty odbyły się jedynie z mieszkańcami placówki, kolejne z mieszkań treningowych.

Na prośbę mieszkańców szczególnie zainteresowanych mieszkaniami treningowymi zorganizowaliśmy kolejne spotkanie podczas, którego asystent i koordynator mieszkań szczegółowo odpowiadali na zadawane pytania, przedstawili ścieżkę przejścia oraz opowiadali o odpłatności i innych zasadach jakie tam panują.

Podczas spotkania roboczego kadry uczyniliśmy podsumowanie zebranego materiału, każdy specjalista dostał informację zwrotną jak ich usługa jest postrzegana w oczach mieszkańców, co wymaga zmiany oraz jakiej częstotliwości pracy oczekują. Ważnym elementem było także znalezienie wspólnego opisu dla tych usług, w tym celu zespół już od jakiegoś czasu pracuje w grupach, a teraz trzeba nanieść na to uwagi mieszkańców…

Za nami także kolejny zjazd dialogu motywującego. Dużo pracy własnej i warsztatowej. Gdyby nie wzajemne wsparcie całej kadry szłoby nam o wiele ciężej. Pozytywną atmosferę wniosła także nowa prowadząca dając nam dużo uwagi i docenienia. Te dwa dni przypominają nam, że w codziennym zabieganiu, milionie różnych spraw do załatwienia czasem zapominamy o tym by się zatrzymać, usiąść i porozmawiać, skupić na drugiej osobie i na jej potrzebach, nie tylko na egzekwowaniu i sprawdzaniu czy wywiązała się z zadań…  Tak łatwo jest nam się zatracić w sprawach bieżących a przecież najważniejsze jest przede wszystkim uważnie słuchać i słyszeć… Nasze nowe narzędzie pracy, którego się wciąż uczymy, ma nas prowadzić właśnie tą ścieżką koncentracji na osobie, jej celach i jej rozwiązaniach…

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.