Co dobrego może przynieść kryzys? A to, że po nim następuje zmiana… Czyż nie ma dla osób w kryzysie bezdomności lepszej zmiany jak przeprowadzić się z placówki do mieszkania…? Póki co treningowego, ale wierzymy, że w niedalekiej przyszłości i do własnych, upragnionych 4 ścian.. Rozwiązaniem problemu bezdomności jest domność wszystkich tych, którzy z różnych powodów utracili dach nad głową, a wraz z tym bezpieczeństwo, stabilność i prywatność. Nie ma dla nas większego szczęścia jak wspólnie z Rondowiczami stawiać kolejne KROKI DO DOMU… I tak oto w maju otworzyliśmy kolejne mieszkanie treningowe dla 2 kobiet, które mogą już cieszyć się niezależnością a my jesteśmy kolejny krok bliżej naszego celu…
Ważnym elementem dalszej pracy nad programem ,,Kroki do domu. Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności” było zaprezentowanie przedstawicielkom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze wypracowanego materiału. Spotkanie odbyło się w Dom Sąsiedzki i poza kadrą schroniska uczestniczyli w nim także mieszkańcy schroniska i mieszkań treningowych… I tak naprawdę to oni starali się pokazać i przekonać naszych gości o efektywności stosowania różnych form wsparcia. 😊
Zorganizowaliśmy także spotkanie dla całej kadry schroniska, która uczestniczyła w prezentacji wypracowanych rodzajów mieszkań. Dyskutowaliśmy o kolejnych krokach projektu oraz wzieliśmy udział

w superwizji dot. mieszkańców m. treningowych.
W maju odbyły się także  2 warsztaty z mieszkańcami.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.