Po przetrawieniu zebranych informacji i po kilku miesiącach ciężkiej pracy jakby dla wszystkich stało się jasne czemu służą spotkania i zmiana, którą szykuje kadra schroniska. Pojawił się niedosyt informacji, wiedzy, spotkań i rozmów. Każdy próbował dogłębniej zrozumieć kontekst deinstytucjonalizacji, stąd odbyło się wiele indywidualnych rozmów. Mieszkańcy sami zaczęli wnosić pomysły i podsuwać rozwiązania problemu bezdomności pojawił się głód ogólnych informacji dot. zagadnienia bezdomności oraz większa chęć przyjrzenia się temu problemowi.

Wyłonienie potrzeb uczestników spowodowało nadanie konkretnej ścieżki w dalszej pracy z nimi. Na przód mocno wysunął się główny temat mieszkalnictwa i realnego rozwiązania problemu bezdomności,

W tym miesiącu kadra zakończyła kilkumiesięczny proces nauki metody dialogu motywującego. Wszyscy zdali śpiewająco 😊

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.