Chcąc szczególnie pokazać usługi w praktyce podczas 2 sierpniowych warsztatów mieszkańcy schroniska i mieszkań treningowych pracowali nad imprezą sąsiedzką pn. „Dzień Sąsiada”. Ich zadaniem było zaplanowanie wszystkich działań niezbędnych do jej przeprowadzenia.

Podczas pierwszego spotkania pochyliliśmy się nad ważnością tego przedsięwzięcia, w jakim celu ma powstać, rozprawialiśmy o przesłaniu i grupie odbiorców, jakie cele chcemy osiągnąć. W opinii mieszkańców ważnym było to, że to oni są gospodarzami, chcą pokazać, że dla swojej społeczności lokalnej mogą dalej wiele znaczyć, wnieść coś dla każdej grupy wiekowej, zintegrować ich i przełamać stereotyp biernej osoby w kryzysie bezdomności.

Podczas drugiego warsztatu ułożono plan imprezy, podzielono zadania, zaplanowano konkurencje sportowe, atrakcje dla dzieci oraz zadbano o poczęstunek. Grupa wspierała się deklarując zaangażowanie i wzajemną pomoc w zadaniach. Zadbano także by przewidzieć wszelkie niepożądane czynniki mogące zakłócić przebieg. Warsztaty zakończyły się z pozytywnym nastawieniem i gotowością do działania.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.