W realizacji naszego projektu najważniejsza jest praca metodą empowerment z ekspertami przez doświadczenie czyli byłymi i obecnymi mieszkańcami naszego domu oraz mieszkań treningowych. Jest to dla nas niezwykle istotne by to oni o sobie samo stanowili, wyrażali opinie i poglądy, zostali wysłuchani, ale przede wszystkim opowiedzieli co w ich ścieżce wychodzenia z bezdomności realizowanej w naszym schronisku jest skuteczne i godne powielania.

Drugą stroną istotną w realizacji programu wychodzenia z kryzysu bezdomności jest kadra, czyli opiekunowie, psycholodzy, terapeuci, prawnik, streetworkerzy oraz asystenci osób bezdomnych usamodzielnionych, dlatego kolejnym krokiem było zebranie informacji i poddanie szczególnej analizie ich opinii i spostrzeżeń dot. pracy z osobami w kryzysie. Ocenie poddawana została także dokumentacja oraz narzędzia i metody pracy w schronisku. Nad zebraniem w całość oraz opracowaniem materiału czuwają eksperci m.in. prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego Mariusz Kwiatkowski.

W styczniu odbyły się warsztaty z mieszkańcami oraz zostały przeprowadzone wywiady wraz z ankietami, z pracownikami i specjalistami pracującymi w Schronisku RONDO.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.