W realizacji naszego projektu najważniejsza jest praca metodą empowerment z ekspertami przez doświadczenie czyli byłymi i obecnymi mieszkańcami naszego domu oraz mieszkań treningowych. Jest to dla nas niezwykle istotne by to oni o sobie samo stanowili, wyrażali opinie i poglądy, zostali wysłuchani, ale przede wszystkim opowiedzieli co w ich ścieżce wychodzenia z bezdomności realizowanej w naszym schronisku jest skuteczne i godne powielania.

W dniu 20.01.2022r. odbyły się także pierwsze warsztaty z udziałem mieszkańców Domu RONDO w ramach projektu Kroki do Domu. Warsztaty miały na celu integrację uczestników oraz wprowadzenie w tematykę mieszkalnictwa. Rozpoczęły się od zabawy w pajęczą sieć. W trakcie gry nici przeplatają się, tworząc sieć obrazującą, jak każda osoba w grupie związana jest z pozostałymi i jak ważny jest ten związek podczas realizacji projektu, dzięki zadawanym pytaniom i odpowiedziom pozwoliła się też lepiej poznać.  Następnym i głównym zadaniem była praca w grupach i zbudowanie domków z kart. Im wyższy tym lepszy. Każdy z uczestników miał przyporządkowane zadanie, które musiał zrealizować. Efekty na załączonych fotografiach 😊 Zakończeniem warsztatów było podsumowanie prac, opowiedzenie o trudnościach wynikających z pracy w grupie, niesforności materiałów „budowlanych”, ale także o aspiracjach i realnych możliwościach tworzenia tych dzieł.

Drugi warsztat projektu „Kroki do domu” z udziałem mieszkańców odbył się 26.01.2022r. Tym razem istotnym aspektem było zebranie informacji dotyczących obranych przez uczestników celów, pomysłów oraz form wsparcia, które mogą przybliżać do ich realizacji.

Zadaniem każdego było odpowiedzenie na kilka pytań w odniesieniu do własnych doświadczeń, ale także tego co oferuje Fundacja RONDO.

W rezultacie sprecyzowanych zostało 8 kategorii celów:

1 – Dzieci/relacje rodzinne

2 – Dom

3 – Podróże

4 – Indywidualny rozwój

5 – Nowe życie

6 – Stabilizacja finansowa

7 – Zdrowie

8 – Relacje

W ramach odpowiedzi, które padały najczęściej w odniesieniu do siebie i rozwiązań systemowych a wspomagają realizację planów wyróżniono następujące hasła:

1 – trzeźwość – terapia – wsparcie opiekunów i specjalistów

2 – praca – stabilizacja finansowa – spłata zadłużeń

3 – praca nad sobą – wsparcie od bliskich i przyjaciół – pomaganie innym

4 – pasja – otwartość – gotowość – wiara

Dzięki warsztatom i odkryciu przed innymi swoich marzeń, planów, ale także obaw doświadczyliśmy, że wiele nas łączy i pomimo, że każdy jest inny jest w nas zrozumienie, akceptacja, wzajemne wsparcia oraz życzliwość i nadzieja na lepsze jutro.

Drugą stroną istotną w realizacji programu wychodzenia z kryzysu bezdomności jest kadra, czyli opiekunowie, psycholodzy, terapeuci, prawnik, streetworkerzy oraz asystenci osób bezdomnych usamodzielnionych. Praca odbywa się zatem dwutorowo. Podczas spotkań indywidualnych z pracownikami będą zbierane informacje, opinie, spostrzeżenia dot. pracy z osobami w kryzysie i poddawane szczególnej analizie. Wieloletnie doświadczenie oraz wiedza mają pomóc w podnoszeniu jakości usług. Ocenie poddawana została także dokumentacja oraz narzędzia i metody pracy w schronisku. Nad zebraniem w całość oraz opracowaniem materiału czuwają eksperci m.in. prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego Mariusz Kwiatkowski.

 Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.