Dopiero co zaczął się 2023 rok a już pierwszy intensywny miesiąc za nami.

Najważniejszym wydarzeniem bez wątpienia była trzydniowa wizyta studyjna do Gdańska i Nowe, gdzie kadra, mieszkańcy schroniska i mieszkań treningowych oraz zaproszeni goście przyglądali się dobrym praktykom realizowanym przez tamtejsze organizacje. Będąc także wciąż pod wrażeniem tego doświadczenia zorganizowano warsztaty z mieszkańcami w celu omówienia ze wszystkimi zdobytej wiedzy. Każde takie doświadczenie otwiera w naszych głowach nowe przestrzenie i poszerza horyzonty, dlatego na kolejnych dwóch spotkaniach, w tym jednym w mieszkaniu treningowym, przyglądaliśmy się baczniej zasadom oraz możliwości promowania mieszkalnictwa na większą skalę…

Kadra również nie próżnowała i podczas spotkania z ekspertką z Warszawy przyglądała się ścieżce przejścia z placówki do mieszkań.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.