Pierwszy warsztat podzielony był na 2 części w pierwszej kolejności miał na celu wypisanie wszelkich znanych uczestnikom form wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności. Od pomocy instytucjonalnej przez tą, którą świadczą organizacje pozarządowe do inicjatyw oddolnych. Postarano się zebrać propozycje odpowiedzi, uporządkować oraz scharakteryzować każdą z nich by wiedza wszystkich mieszkańców była w tym zakresie równa. Kolejnym zadaniem uczestników było zaproponowanie różnych form mieszkań dostosowanych dla osób w kryzysie bezdomności tak by każda mogła mieć ofertę dostosowaną do własnych potrzeb.

Kolejny warsztat odbył się po wizycie studyjnej w Finlandii. Podczas niego grupa delegentów opowiadała jak to doświadczenie na nich wpłynęło, ale przede wszystkim o rozwiązaniach jakie wprowadzono by zlikwidować bezdomność uliczną. Pytań nie było końca…

Nie zabrakło także ciekawostek i zdjęć uwieczniających ten wyjazd.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.